Ekologisk odling

Vi följer Koloniträdgårdsförbundets miljödiplomering och då måste du som medlem tänka på att:

  • Inte använda konstgödsel eller giftigt bekämpningsmedel.
  • Ta hand om trädgårdsavfallet i den egna komposten. Det är inte tillåtet att elda trädgårdsavfall på lotten och inte heller att slänga trädgårdsavfall i skogen.
  • Om du gör en ny kompost, lägg den minst 5 meter från närmaste dike.
  • Använd inte impregnerat virke.
  • Använd inte vattenspridare mitt på dagen, helst inte alls.
  • Punktbevattna helst morgon eller kväll.
  • Handelsgödsel eller NPK, en förkortning av kväve (N), fosfor (P) och kalium (K), får inte användas i någon form inom koloniverksamheten.
  • Kemiska bekämpningsmedel får inte användas.