Vi tar gemensamt ansvar för de gemensamma ytorna. Det sker bland annat under städdagar när vi samlas för att utföra underhållsarbete som till exempel att trimma diken, måla om staket och redskapsbod, ta hand om de gemensamma kompostlimporna, underhålla verktyg och rensa ogräs på gemensamma umgängesytor.

 

Söndag 5. maj

Tisdag 4. juni

Måndag 15. juli

Söndag 25. augusti

Söndag 6. oktober