Rutiner

Det är den medlem som har blivit drabbad av skadegörelsen eller stölden som kan anmäla det inträffade till polisen. Styrelsen kan anmäla sådana händelser när det gäller gemensam egendom, men inte när det gäller enskilda lotter. Det är därför viktigt att den medlem som drabbats själv anmäler det inträffade till polisen.

Informera däremot styrelsen om eventuell skadegörelse och stölder på e-postadress kolonilott@gmail.com. Meddela datum, lottnummer, typ av skadegörelse och om det är polisanmält samt övriga iakttagelser.