Senast i mitten av juni ska odlingarna vara påbörjade enligt det avtal vi har med Stockholm Stad. Styrelsen går då syn och utgår från arrendeavtalet och ordningsföreskrifter som vi har att förhålla oss till. Det är inte en angenäm uppgift och det är alltid tråkigt att både ge och ta emot besked om att lotten inte sköts som det är sagt att de ska.

Att få ett påpekande från styrelsen kan ibland vara en påminnelse om att man behöver ägna lotten lite mer tid. Om man är sjuk eller har annat förhinder att under en kortare period inte sköta sin lott är det bra om man meddelar styrelsen det, så att vi vet vad det beror på om lotten under en avgränsad period inte kan tas om hand.

Vi har all förståelse för att det kan hända saker i livet som gör att odlingen inte alltid är första prioritet. Men om det uppstår förhinder att sköta lotten under en längre tid rekommenderar vi att du tar hjälp av en medodlare eller överväger att släppa lotten vidare till en person som står i kön.

Dokumentet nedan innehåller de mest centrala punkterna som du som lottinnehavare behöver ta hänsyn till. Sammanfattningsvis tittar vi i styrelsen på om lotterna:
1. Är odlingen påbörjad? (den ska vara påbörjad senast 15 juni)
2. Är lotten fri från skräp och bråte?
3. Är ogräs rensat?
4. Odlas minst 80% av ytan? (gångar och eventuell sittplats inkluderat i icke odlad yta)
5. Är grusgångarna längs med lotten rensade?
6. Finns en kompost på lotten och står den i så fall minst 5 meter från eventuellt dike?
7. Är staketet diskret och i gott skick?
8. Finns det uthängande växter som riskerar försvåra passage eller skada förbipasserande?
9. Finnst det träd som riskerar att skugga grannar?
10. Är ev byggnationer enligt reglerna?
11. Ger lotten ett allmänt vårdat intryck?

Under 2024 går styrelsen syn följande datum:

Måndag 17. juni

Onsdag 3. juli

Tisdag 27. augusti