Välkommen till Hammarbyhöjden 1:1 Fritidsträdgårdar 

Hammarbyhöjden 1:1 Fritidsträdgårdar är en förening med 89 odlingslotter. Föreningen bildades år 1987 och området ligger bredvid Hammarbybacken i Stockholm. I föreningen bidrar medlemmar till biologisk mångfald genom sin odling, närproducerad mat och bidrar till ett vackert område att vistas i för boende i området och besökare.

Varje medlem bidrar till det gemensamma arbetet genom att antingen ingå i styrelsen, bidra på gemensamma städdagar, göra insatser i form av att laga staket, beskära gemensamma träd och på olika sätt bevaka föreningens intressen.

Föreningen har avtal med Stockholms stad om att arrendera området i 25 års-perioder. Nuvarande avtal gäller från den 1 oktober 2012 och löper alltså ut 2027.

Foto: Katarina Immonen, medlem sedan 25 år