Det är väldigt roligt att det är så många som är intresserade av odling och som fått upp ögonen för detta senaste åren.

Hur lång är väntetiden?
För den som ställer sig i kön nu under 2023 beräknar vi att det tar upp till 20 år att få en kolonilott i vårt område. Intresset har ökat enormt under 2020 och rekordmånga har ställt sig i kön. Det kan ta färre år än så, men vi har i dagsläget drygt 300 personer i kö.

Det är svårt att beräkna kötid, eftersom en del som står i kön kanske flyttar eller lämnar kön av andra skäl. Så det kan ändå vara värt att stå i kön.

Så här ställer du dig i kö
För att kunna bli medlem i föreningen krävs att du är mantalsskriven inom Stor-Stockholm.

Maila sedan ditt namn, adress, telefon och e-postadress till styrelsens mail: kolonilott @ gmail.com, så placerar styrelsen dig i kö.

Sätt in 200 kr (en engångsavgift) på pg 27 89 92-3 Hammarbyhöjden 1:1 Fritidsträdgårdar. Ange ditt namn i meddelanderutan.

Medodlare
Du kan bli inbjuden av befintlig medlem som medodlare. Att vara medodlare innebär att du odlar på en medlems lott tillsammans med den. Om du vill bli medodlare kan du sätta upp en lapp på bodens anslagstavla med dina kontaktuppgifter. På så sätt kommer medlemmar som söker medodlare i kontakt med dig.
Se ordningsföreskrifterna. 

Har vi aktuella kontaktuppgifter till dig?
Kom ihåg att meddela oss eventuella förändrade kontaktuppgifter på vår e-postadress.

Foto: Katarina Immonen, en av våra medlemmar