Juli 2021 – Pyralidskador?

Ser tomater och andra växter ut som på Linda Wahls bilder från Pungpinan här nedan? Då kan det vara pyralidskador som orsakats av förgiftad gödsel från ett ridstall. Vi har även fått rapporter om pyralidskador från Årstafältet, Gubbängen och Skarpnäcks koloniträdgårdar där gödsel från gårdar och stall använts.
 
Pyralid är ett hormonstörande ogräsmedel som inte bryts ner på flera år.
Via hö, strö och halm går det vidare till gödsel. Halm som används till marktäckning kan också sprida giftet. 
 
Bara EU kan stoppa att gifter får användas, och Ulf Nilsson på Fritidsodlarnas Riksorganisation, FOR, gör en rapport om gift i gödsel. Läs där om hur drabbade bidrar till att försöka få tillverkarna ta sitt ansvar för att problematiska ogräsmedel ska bli förbjuda i lantbruket och därigenom även fritidsodlingen.
 
Obs! Stockholmsregionen behöver också få en bild av hur det ser ut i medlemsföreningarna. Så skicka ett mejl till info@sthlmkoloni.se också, och glöm inte att tala om vilken förening du tillhör.
 
Vi återkommer snarast med mer information hälsar
STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR
Styrelsen

 

Trädbeskärning

Info beskärning – en pdf med en mycket bra artikel om beskärning av buskar och träd, från Koloniträdgårdsförbundets tidning KOLONITRÄDGÅRDEN, nr 1, 2014

Organisationer

FOR, FritidsOdlingens Riksorganisation
Ett samarbetsorgan för ideella organisationer med inriktning mot fritidsodling. 
 
Stockholms koloniträdgårdar
Sammanslutning av koloniträdgårdsföreningar i Stockholm. 
 
Koloniträdgårdsförbundet
Sammanslutning av koloniträdgårdsföreningar, fritidsbyar och odlingslottsområden med syfte att stöda föreningarna och deras intressen. 
 
Föreningen Sesam
För fröodling och beskydd av kulturväxter i Sverige
 
Söder om Söder odlingsföreningar, SOS-odlingsföreningar
En sammanslutning av odlingsföreningar söder och sydost om stockholm. Ordnar bland annat föreläsningar. 
 


Trädgårdssidor

Odla.nu
 
Tomas Lagerström från en föreläsning 21 maj 2019 för odlingsföreningarna inom SoS, Söder om Söder. 
 
 
Frökataloger

Runåbergs fröer, bra ekologiskt utbud.

Forum

Alternativ.nu
Diskussionsforum om självhushållning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Katarina Immonen