Styrelsen nås via e-post kolonilott@gmail.com

Styrelsemedlemmarna 2024:

Ordförande                  Frida Sandegård                         073 61 55 489

Kassör                           Per Lindberg                               08-642 42 11

Sekreterare                  Ursula Hillgren                      

Köansvarig                    Maria Herou                                070-735 60 53

Redskapsansvarig      Suzanne Qvarnström

Redskapsansvarig      Ursula Hillgren

Ledamot                          Diana Kandic

Suppleant                       Mikko Paavola                             073-3783825