Snigelreducering är lagarbete, viktigt att alla hjälper till. I boden finns det ett medel som är godkänt vid ekologisk odling, som du kan använda till din lott för att få bort sniglar.

Artbestämning
För en enkel artbestämning av sniglar se här.

Mekanisk reducering
Klipp sniglarna på mitten, på sen kväll eller tidig morgon. Eller mitt på dagen efter regn. Ta upp den döda snigeln så den inte blir föda till andra sniglar.

Gör några gömslen på mörka och fuktiga ställen. Exempelvis en planka, en bit masonit eller svart plast dit sniglarna söker sig på dagtid. Vittja fällorna och klipp de infångade sniglarna. Detta kräver dock daglig tillsyn, annars är risken att gömslen gynnar sniglarna.

Du kan också leta efter äggen under brädor, säckar, krukor, i komposten, under marktäckare och på andra ställen där det är mörkt och fuktigt. Om du hittar äggen så kläm sönder dem.

Gasolbrännare
I oktober 2010 testade vi att som komplement till snigelreduceringen efter  efter insamling av snigelägg, bränna av diken med gasolbrännare.

Snigelbaren
Som komplement till den mekaniska reduceringen har föreningen beslutat om en obligatorisk gemensam metod ”Snigelbaren”. Pellets av Ferramol och själva baren har köpts in av föreningen. Läs mer om snigelbaren här.

Ölfälla
Lockar och dödar sniglar effektivt. Ta några plastburkar modell glass 2 liters, klipp ingångshål överst, fyll m öl+vatten 50/50, på med locket och gräv ner på skuggig plats. Komposten är ett bra ställe. Byt öl/vatten varannan dag om det är varmt.

Sarg
En sarg runt lotten eller runt odlingsland minskar snigeltrafiken. Exempelvis en bräda 200 x 25 mm stående. Styvt finmaskigt nät 100 mm kan fästas liggande ovanpå brädan för ytterligare hinder.

Mer fakta
Snigelakuten – Göteborgs naturhistoriska
Så skyddar du din trädgård mot sniglar – Kemikalieinspektionen
Vad har jag för snigel? – Riksförbundet svensk trädgård
Har du problem med sniglar i din hemträdgård? – Jordbruksverket