Länkar och tips

 

Trädbeskärning

Info beskärning – en pdf med en mycket bra artikel om beskärning av buskar och träd, från Koloniträdgårdsförbundets tidning KOLONITRÄDGÅRDEN, nr 1, 2014

Organisationer

Ett samarbetsorgan för ideella organisationer med inriktning mot fritidsodling. 
 
Sammanslutning av koloniträdgårdsföreningar i Stockholm. 
 
Sammanslutning av koloniträdgårdsföreningar, fritidsbyar och odlingslottsområden med syfte att stöda föreningarna och deras intressen. 
 
Föreningen Sesam
För fröodling och beskydd av kulturväxter i Sverige
 
Söder om Söder odlingsföreningar, SOS-odlingsföreningar
En sammanslutning av odlingsföreningar söder och sydost om stockholm. Ordnar bland annat föreläsningar. 
 


Trädgårdssidor

 
 
Frökataloger

Runåbergs fröer, bra ekologiskt utbud.

Forum

Alternativ.nu
Diskussionsforum om självhushållning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Katarina Immonen