Länkar om odling

 

Organisationer

Ett samarbetsorgan för ideella organisationer med inriktning mot fritidsodling. 
 
Sammanslutning av koloniträdgårdsföreningar i Stockholm. 
 
Sammanslutning av koloniträdgårdsföreningar, fritidsbyar och odlingslottsområden med syfte att stöda föreningarna och deras intressen. 
 
Föreningen Sesam
För fröodling och beskydd av kulturväxter i Sverige
 
Söder om Söder odlingsföreningar, SOS-odlingsföreningar
En sammanslutning av odlingsföreningar söder och sydost om stockholm. Ordnar bland annat föreläsningar. 
 


Trädgårdssidor

 
 
Frökataloger

Runåbergs fröer, bra ekologiskt utbud.

Forum

Alternativ.nu
Diskussionsforum om självhushållning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Katarina Immonen