Kontakt

Styrelsen nås via e-post kolonilott@gmail.com

Styrelsemedlemmarna som valdes på årsmötet i februari 2018 enligt nedan:

Ordförande                 Stefan Kvarnström       lott 21              070-563 68 33

Kassör                           Per Lindberg                  lott 64              08-642 42 11

Sekreterare                 Karin Fahller                  lott 26             070 879 03 79

Köhantering                Maria Herou                   lott 72             070-735 60 53

Nyckelansvarig          Sonja Bergström            lott 78             073-226 21 49

Redskapsansvarig     Suzanne Qvarnström   lott 30             070-75046 76

Redskapsansvarig     Lennart Jildeteg            lott 6               072-314 10 08