Kontakt

Styrelsen nås via e-post kolonilott@gmail.com

Styrelsemedlemmarna 2019:

Tf ordförande           Frida Sandegård           lott 77              073 61 55 489

Kassör                           Per Lindberg                  lott 64              08-642 42 11

Sekreterare                 Karin Fahller                  lott 26             070 879 03 79

Köansvarig                  Maria Herou                   lott 72             070-735 60 53

Redskapsansvarig     Suzanne Qvarnström   lott 30             070-75046 76

Redskapsansvarig     Lennart Jildeteg            lott 6               072-314 10 08
nyckelansvarig

Suppleant, nyckel–  Sonja Bergström            lott 78             073-226 21 49
ansvarig         

Suppleant, studier    Gilberg Corneliusson       lott 8                073 95 75 276

Foto: Katarina Immonen