Stadgar för föreningen

Föreningen är medlem i Stockholms Koloniträdgårdar. Vi använder deras normalstadgar och de kan du ladda ned här: normalstadgar

Stockholms Koloniträdgårdar är den region i Koloniträdgårdsförbundet som har flest medlemsföreningar och de hanterar de frågor som är lokala för koloniträdgårdsföreningar som arrenderar parkmark av Stockholms stad. Läs mer på deras webbplats.