Synunderlag

Senast i mitten av juni ska odlingarna vara påbörjade enligt det avtal vi har med Stockholm Stad. Styrelsen går då syn och utgår från arrendeavtalet och ordningsföreskrifter som vi har att förhålla oss till. Detta underlag från juni 2019 sammanfattar de mest centrala punkterna som du som lottinnehavare behöver ta hänsyn till.