Föreningen anpassar sig till reglerna om miljödiplomering av Koloniträdgårdsförbundet men föreningen har inte ansökt om att bli miljödiplomerade. Det beror på att våra gemensamma kompostlimpor ligger för nära ett dike. Men eftersom vi inte kan ha dem någon annanstans, nöjer vi oss med att följa alla andra steg i miljödiplomeringen.

Kriterier för diplomering
Föreningen ska först uppnå en obligatorisk nivå som ger det första diplomet. I den nivån ingår bland annat gemensamma regler för ekologisk odling och kompostering. Därefter går man vidare till högre nivåer genom att samla poäng för åtgärder inom följande områden: organisation, odling, biologisk mångfald, vatten och avlopp, energi och material samt transport och maskiner

En oas för biologisk mångfald
”Alla nu levande arter är i en viss mening lika avancerade. Alla är de resultat av den genetiska evolutionens gång under närmare fyra miljarder år. Det är fel att se evolutionen som en stege från lägre former till högre. Den kan snarare liknas vid ett träd där det från stammen går ut grenar åt alla möjliga håll. Grenarna delar upp sig i kvistar och längst ut sitter bladen, där varje blad motsvarar en viss biologisk art. En av dessa är människan, Homo sapiens.”

Så skriver föreningens kassör Per Lindberg i en ekologisk filosofisk betraktelse – läs hela här.