Grävningarna på vårt område är nu avslutade
Grävningarna i vårt område är klara sedan i somras och vi väntar nu på att få tid för en slutbesiktning. / augusti 2020

Senaste nytt om grävprojektet 2020
Som planen ser ut nu kommer staket runt de uppgrävda lotterna att sättas upp under torsdag och/eller fredag 7-8 maj. Gräsrullar levereras under fredagen 8 maj.

Senast onsdagen den 29 ska ni som har fått lotter uppgrävda markera var ni vill ha er grind, om ni inte överlåter till snickaren att avgöra var grinden ska sitta. Pinnar att markera var grinden ska stå finns på baksidan av boden.

Jordarna – här kan du läsa mer om jorden som har levererats till de uppgrävda lotterna.

Grävarbeten inne i Hammarbybacken

Information från Stockholm vatten och avfall om sprängningar i Hammarbybacken.

Kommer din lott att grävas upp och vill du spara växter?

På den gemensamma komposten (där det står bikupor), på lott nr 55 (som för närvarande inte har någon innehavare och har sparats i syfte att vinterförvara era växter), på plantskolan och på grannars lotter kan växter vinterförvaras.

2018

Fortum planerar att dra en ledning för fjärrvärme genom koloniområdet. Projektet var planerat att börja i september 2019 men är försenat och påbörjas 7e oktober. Från och med det datumet kommer vattnet att vara avstängt till området. Cirka femton lotter på området (de närmast cykelvägen på södra sidan) kommer att påverkas av arbetet. De som påverkas kommer att få direkt information från styrelsen, särskilt under augusti när arbetet närmar sig.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att efter förmåga hjälpa de kolonister vars lotter grävs upp. Exempelvis genom att på sina lotter ge plats för förvaring av flyttbara föremål som redskapslådor och trädgårdsmöbler och att på sina lotter ge plats för övervintring av växter samt hjälpa till med transport och vid omplantering.