För att hjälpa den mekaniska bekämpningen på traven har styrelsen köpt in ett snigelmedel som heter Ferramol. Medlet är ofarligt för andra än sniglar. Ferramolet finns i redskapsboden i en märkt röd hink, det är gröna små pellets, och alla är välkomna att ta.

Snigelbaren är en liten grön ask med lock. Ladda med ca 15-20 pellets. Placera ut snigelbaren på lotten på de ställen där du har sett sniglar.

Kontrollera och fyll på dina askar regelbundet.
Kråkor och skator välter lådan för att komma åt kornen.

Sätt en gummisnodd runt eller tejpa, och lägg tex en tegelsten eller betongplatta på locket så inte andra djur kommer åt den. Om den ändå välts kan man spika fast den på toppen av en ca 20cm kort stör och trycka ner den till marknivå.