April 2021
Staden utreder nu koloniträdgårdslotternas odlingsgrad.
Trafiknämnden (huvudman för koloniträdgårdarna i Stockholm) har beslutat utreda ”hur odlingsgraden inom befintliga områden kan ökas”. Räkna alltså med att kartläggningen av hur koloniträdgårdslotterna används kommer att intensifieras. Men de är positivt inställda till toaletter i fritidsträdgårdar, och att ”viss byggnation” fortsatt utreds. Läs om detta under § 27 i insynsverige.se/stockholm-trafiknamnden/protokoll?date=2020-12-10.