Några gånger per år skickar styrelsen ut Salladsbladet till alla medlemmar och samodlare.

Där skriver vi om aktuella händelser och information till medlemmarna.
Om du inte får salladsbladet, hör av dig till styrelsen med dina kontaktuppgifter.

Bygg- och fixgrupp?

Det finns många sätt att engagera sig i föreningens arbete, utöver att sitta i styrelsen.
Nu har det kommit ett förslag på att starta en arbetsgrupp som kan hjälpa andra medlemmar och föreningen med enklare byggjobb, till exempel att laga det röda staketet vid behov eller hjälpa medlemmar att laga staket. Det är ett tungt jobb för vissa av oss.

Om du har intresse av att vara med i fixar-gruppen, kontakta Katarina Immonen i styrelsen.