Stockholms stad kan i princip med ett politiskt beslut förhållandevis snabbt stänga Hammarbyhöjdens fritidsträdgårdar och upplåta marken till något annat. Det finns helt klart ett tryck från olika håll att använda denna centrala mark till annat.

Vad kan du som medlem i föreningen göra för att bevara koloniområdet?

– Det bästa du kan göra är antagligen att hålla din lott, din grusgång och de allmänna ytorna så fina och inbjudande som möjligt.

– Locka allmänheten att promenera genom koloniområdet, och att allmänheten får en härlig upplevelse och känner sig välkommen. Allmänhet är välkommen att grilla vid vår gemensamma grillplats.

Foton: Katarina Immonen