Fortums planer

Fortum planerar att dra en ledning för fjärrvärme genom koloniområdet. Projektet är planerat att börja i november 2019. Ett tjugotal lotter på området kommer att påverkas av arbetet. De som påverkas kommer att få direkt information från styrelsen.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att efter förmåga hjälpa de drabbade kolonisterna. Exempelvis genom att på sina lotter ge plats för förvaring av flyttbara föremål som redskapslådor och trädgårdsmöbler och att på sina lotter ge plats för övervintring av växter samt hjälpa till med transport och vid omplantering.