Stockholm Exergis (fd Fortums) planer

Fortum planerar att dra en ledning för fjärrvärme genom koloniområdet. Projektet var planerat att börja i september 2019 men är försenat och påbörjas 7e oktober. Från och med det datumet kommer vattnet att vara avstängt till området. Cirka femton lotter på området (de närmast cykelvägen på södra sidan) kommer att påverkas av arbetet. De som påverkas kommer att få direkt information från styrelsen, särskilt under augusti när arbetet närmar sig.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att efter förmåga hjälpa de kolonister vars lotter grävs upp. Exempelvis genom att på sina lotter ge plats för förvaring av flyttbara föremål som redskapslådor och trädgårdsmöbler och att på sina lotter ge plats för övervintring av växter samt hjälpa till med transport och vid omplantering.

Kommer din lott att grävas upp och vill du spara växter?

På den gemensamma komposten (där det står bikupor), på lott nr 55 (som för närvarande inte har någon innehavare och har sparats i syfte att vinterförvara era växter), på plantskolan och på grannars lotter kan växter vinterförvaras.

Grävarbeten inne i Hammarbybacken

Här finns en pdf att läsa med info från Stockholm Stad angående byggarbetena med en del sprängningar i Hammarbybacken. infobrev_augusti_Hammarbysjöstad_Sickla