Vill du bli medlem?

För att kunna få en kolonilott krävs att du är mantalsskriven inom Stor-Stockholm.

Så lång är väntetiden
Det tar cirka 7 år att få en kolonilott.

Så här ställer du dig i kön
Sätt in 200 kr som en engångsavgift på pg 27 89 92-3 Hammarbyhöjden 1:1 Fritidsträdgårdar. Ange ditt namn, adress, telefon och e-postadress så placerar styrelsen dig i kö.

Samodlare
Du kan bli inbjuden av befintlig medlem som samodlare. Se ordningsföreskrifterna.

Står du i kö för en lott i vår förening?
Kom ihåg att meddela oss eventuella förändrade kontaktuppgifter på vår e-postadress.

Foto: Katarina Immonen