Vill du bli medlem?

För att kunna bli medlem i föreningen krävs att du är mantalsskriven inom Stor-Stockholm.

Så lång är väntetiden
Det tar cirka 8-10 år att få en kolonilott. Intresset har ökat enormt under 2020 och vi har fått många som har ställt sig i kön.

Så här ställer du dig i kön
Sätt in 200 kr som en engångsavgift på pg 27 89 92-3 Hammarbyhöjden 1:1 Fritidsträdgårdar. Ange ditt namn i meddelanderutan. Maila sedan ditt namn adress, telefon och e-postadress till styrelsens mail: kolonilott @ gmail.com, så placerar styrelsen dig i kö.

Samodlare
Du kan bli inbjuden av befintlig medlem som samodlare. Att vara samodlare innebär att du odlar på en medlems lott tillsammans med den. Om du vill bli samodlare kan du sätta upp en lapp på bodens anslagstavla med dina kontaktuppgifter. På så sätt kommer medlemmar som söker samodlare i kontakt med dig.
Se ordningsföreskrifterna. 

Har vi aktuella kontaktuppgifter till dig?
Kom ihåg att meddela oss eventuella förändrade kontaktuppgifter på vår e-postadress.

Foto: Katarina Immonen, en av våra medlemmar