Vill du bli medlem?

För att kunna få en kolonilott krävs att du är mantalsskriven inom Stor-Stockholm.

Så lång är väntetiden
Det tar cirka 8 år att få en kolonilott.

Så här ställer du dig i kön
Sätt in 200 kr som en engångsavgift på pg 27 89 92-3 Hammarbyhöjden 1:1 Fritidsträdgårdar. Ange ditt namn, adress, telefon och e-postadress så placerar styrelsen dig i kö. Om du får ny adress under din kötid, kom ihåg att meddela oss.

Samodlare
Du kan bli inbjuden av befintlig medlem som samodlare. Att vara samodlare innebär att du odlar på en medlems lott tillsammans med den. Se ordningsföreskrifterna.

Står du i kö för en lott i vår förening?
Kom ihåg att meddela oss eventuella förändrade kontaktuppgifter på vår e-postadress.

Foto: Katarina Immonen